Obrazci

DARS d.d.

Vloga za izdajo nadomestne vinjete
Vloga za povračilo (sorazmernega dela) vrednosti vinjete

Zavarovalnica Triglav d.d.

Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska - toča 

Zavarovalnica Maribor d.d.

Prijava škodnega primera - povzročitelja

Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.

Prijava škodnega primera odgovornosti
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Prijava kasko škode

Zavarovalnica Generali d.d.

Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Odškodninski zahtevek iz naslova avtoodgovornosti lastnika motornih vozil
Prijava škode na motornem vozilu (AK)

Zavarovalnica Grawe d.d.

Zapisnik o poškodbi vozila
Odškodninski zahtevek iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Prijava škode iz naslova zavarovanja avtomobilskega kaska

Zavarovalnica Tilia d.d.

Prijava zavarovalnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Odškodninski zahtevek zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Prijava zavarovalnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska in strojeloma